Blekinge Läns Bildningsförbund

Blekinge Läns Bildningsförbund är folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter och angelägenheter.

Bildningsförbundets viktigaste uppgift är att företräda medlemsorganisationernas intressen. Det gäller såväl folkbildningens villkor som dess roll och uppgifter i samhället. Bildningsförbundet skall främja folkbildningens arbete genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan.

Bildningsförbundet ska vara en naturlig part i regional samverkan med folkbildningen i Blekinge.

Blekinge Läns Bildningsförbund har också sedan många år regionala uppdrag inom det kulturpolitiska området.

Dessa bygger på de regionalt prioriterade områdena i den gällande kulturplanen, som är:

  • barn och unga
  • tillgänglighet
  • samverkan
  • delaktighet och mångfald
  • internationellt

Ett resultat av detta är Skolscen Sydost.

Blekingemodellen

BLB har regionalt uppdrag att ansvara för samordningen av kommunernas scenkonstföreställningar inom förskola, grund- och gymnasieskola. Subventioneringen av scenkonst i skolan finns för att uppnå och bibehålla en omfattning med minst 1 föreställning per elev och läsår i Blekinges grundskolor samt att subventionera scenkonst i länets gymnasieskolor. Denna så kallade Blekingemodellen infördes på 90-talet och har fungerat framgångsrikt sedan dess.