Byteatern Kalmar Länsteater

Byteatern Kalmar Länsteater är en producerande teater med ett särskilt stort ansvar för att ge barn och unga tillgång till scenkonst som håller hög konstnärlig kvalitet.

För Byteatern Kalmar Länsteater är teaterkonsten en osmidig del i ett levande och hållbart demokratiskt samhälle. Byteaterns föreställningar ska vara aktuella och reflektera människors vardag, historia och identitet. Byteatern ska utmana publiken och problematisera verkligheten utifrån flera perspektiv.

Teatern gör föreställningar som berör, engagerar och ger publiken mod att förändra. Vi vill ge en välkomnande miljö som sprider värme, stimulerar till nyfikenhet och eget skapande.

Mer info hittar du på byteatern.se