Foto: Linda Himsel

Barnen från Ljuder

Barnen från Ljuder är en föreställning för mellanstadiet som bygger på dokumentärt material. Med utgångspunkt i intervjuer med barn om deras erfarenheter av att vara ny, på en plats eller i en grupp, utforskar vi hur det är att börja om, att minnas tillbaka och att bygga något nytt.

Regionteatern Blekinge & Kronoberg |  Målgrupp: 10-12 år  |  regionteatern.se