Foto: Peter Lloyd

Piloten

En visuell och magisk föreställning om Antoine de Saint-Exupéry, författaren till Den lille prinsen. En resa genom tiden. Över Sydamerika, genom Sahara och andra världskrigets Europa.

Teamet bakom Polarörnen, Midnattståget till Marrakech och Ankomsten har återigen strålat samman med regissören Thaddeus Phillips i spetsen. En fantasifull teaterupplevelse utöver det vanliga.

TEATERi |  Målgrupp: Från 11 år  |  teateri.se