Regionteatern Blekinge & Kronoberg

Regionteatern Blekinge Kronoberg är från början två hopslagna länsteatrar. Tillsammans utgör de ett kulturellt nav i södra Sverige, med särskilt fokus på scenkonst för barn och unga.

Varje dag arbetar Regionteatern för att möta vår unga publik genom scenkonst både i skolan och på fritiden. Utöver föreställningar erbjuder Regionteatern workshops, projekt inom skapande skola, lekterapin på Region Kronoberg och andra pedagogiska aktiviteter.

Regionteatern har idag fem utbildade pedagoger som arbetar varje dag, i skolor, på teatern och där det behövs.

Alla barn och unga har rätt att delta i det konstnärliga och kulturella livet, oberoende av bostadsort, bakgrund och socioekonomiska sammanhang. Målet är att nå ut till så som möjligt i Blekinge och Kronobergs län. Att ge barn och unga goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer genom att ge dem tillgång till olika kulturella uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande.

Regionteatern är övertygade om att konst hjälper till att utveckla oss som människor, vilket är viktigt för att förstå varandra och kunna bygga ett samhälle tillsammans.

Mer information hittar du på regionteatern.se