Regionteatern Blekinge Kronoberg

Regionteatern Blekinge Kronoberg utgör ett kulturellt nav i södra Sverige, med särskilt fokus på scenkonst för barn och unga.

Alla barn och unga har rätt att delta i det konstnärliga och kulturella livet, oberoende av bostadsort, bakgrund och socioekonomiska sammanhang. Vårt mål är att nå ut till så många som möjligt i Blekinge och Kronobergs län. Att ge barn och unga goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer genom att ge dem tillgång till olika kulturella uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande.

Utöver föreställningar erbjuder Regionteatern workshops, projekt inom skapande skola andra pedagogiska aktiviteter. Varje dag arbetar Regionteaterns fem utbildade pedagoger för att möta vår unga publik genom scenkonst både i skolan och på fritiden.

På Regionteatern är vi övertygade om att konst hjälper till att utveckla oss som människor, vilket är viktigt för att förstå varandra och kunna bygga ett samhälle tillsammans.

Till Våren 2022* erbjuder Regionteatern följande produktioner på turné:

Mer information hittar du på regionteatern.se

*Våren 2022 gäller fortfarande vi vår om/avboknings-klausul samt att Regionteatern åker med egen bärhjälp till samtliga produktioner.