Riksteatern

Nyskriven dramatik, musikal eller dans. Riksteatern erbjuder många olika slags scenkonstupplevelser för barn och unga. Det har vi gjort sedan 1966. Riksteatern utgår alltid från barns och ungas perspektiv. Vi väljer aktivt att se på samhället utifrån ungas synvinkel samt att spegla maktförhållandena mellan vuxna och barn.

Barn- och ungdomspubliken förtjänar hög konstnärlig scenkonstkvalitet. Det innebär i praktiken att vi strävar efter att arbeta med spännande scenkonstnärer som är angelägna att nå ut till just barn & unga.

Riksteatern turnerar i hela landet. Till alla våra barn- och unga- produktioner ingår lärarhandledning som tydligt är kopplad till läroplanen.

Varje år genomför Riksteatern uppskattade fortbildningsdagar för skolpersonal. En fortbildningsdag består av tre delar: en inspirationsföreläsning, en gemensam scenkonstupplevelse och en föreställningsanalys.

Här hittar du mer information om Riksteaterns barn & unga-verksamhet: riksteatern.se/barnochunga

Hösten 2021 erbjuder Riksteatern följande produktioner på turné till skola:

  • De livrädda (åk. 4-6), se ett smakprov här.
  • Dagen efter imorgon (åk. 4-6), se ett smakprov här.
  • XOXO (åk. 8-9 + åk. 1 gymnasiet), se ett smakprov här.